دریافت اپلیکیشن موبایل آیین نامه های ستاد شاهد و ایثارگر  

 

 دستور العمل جایزه ملی ایثار  

  کیوآرکد( QRcod) آیین نامه های دانشجویان شاهد و ایثارگر  (نرم افزار بارکد خوان را از برنامه بازر بر روی گوشی خود نصب نمایید. سپس دوربین گوشی خود را مقابل بارکد قرار دهید با اتصال به وب لینک آیین نامه ها به آسانی در گوشی شما باز می شود.)


 آیین نامه اصلاحی انتخاب دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر           

 مصوبه هیئت وزیران در خصوص وضعیت (یا معافیت ) پرداخت هزینه دانشجویان شاهد و ایثارگر با عنوان ( مصوبه هیئت وزیران در خصوص شهریه دانشجویان شاهد) ​                 

 آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثار گر در دانشگاه های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

 مجموعه آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثار گر

 دستور العمل اجرایی طرح استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثار گر

 دستور العمل اجرایی فعالیت تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثار گر

 آیین نامه تشکیلات و شرح وظایف ستاد ها ودفاتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0