هدف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، MPH  دکتری عمومی ، دکتری تخصصی و Ph.D)، هچنین جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء مرتبه علمی ایشان به مراتب بالاتر با روش های علمی در جهت تأمین نیروی انسانی کارآمد، در حیطه بهداشت و سلامت در جامعه می باشد. 

 

تلفن تماس: 4  - 33336001- 028- داخلی 2501 و 2500     مستقیم  33341934 -028 

نمابر: 33341934 -028    

پست الکترونیکی: Education@qums.ac.ir     

 

 

 

 

معاونین آموزشی دانشگاه  از زمان تاسیس تا کنون  به ترتیب سالهای تصدی بدین قرارند :

آقای دکتر مجید سررشته داری
آقای دکتر سعید عسگری
آقای دکتر مهدی ابتهاج
آقای دکتر پرویز فلاح عابد
آقای دکتر محمدعلی زحل
آقای دکتر سید حسین قافله باشی
آقای دکتر پرویز پدیسار
آقای دکتر نوید محمدی 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تور مجازی دانشگاه
 

:این دانشگاه دارای دانشکده های زیر می باشد 

دانشکده پزشکی شهید بابائی
دانشکده دندانپزشکی
دانشکده  پرستاری و مامایی

دانشکده  بهداشت
دانشکده  پیراپزشکی


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0