سامانه دانش آموختگان  (شناسه در حال اخذ)

 سامانه ثبت نام (شناسه در حال اخذ)

 سامانه هیات جذب  (10031028100)

 سامانه آموزش مداوم (MIS) (18041023000)

 ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی (18041026102)

 سامانه نقل و انتقالات و میهمانی  :  (180410027104)
      مقاطع کاردانی تا دکتری   و     مقاطع تحصیلات تکمیلی 


 سامانه ملی فعالیت های نوآورانه آموزشی (MEDED) (شناسه در حال اخذ)

 ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی (18041025000)

 میز خدمت خروج از کشور (شناسه در حال اخذ)

 میزخدمت برگزاری آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی (180410261000)

 میز خدمت میهمانی (شناسه در حال اخذ)

 آماده سازی و غربالگری دانشجویان توانمند برای المپیاد (شناسه در حال اخذ)

 معرفی دانشجویان استعداد درخشان  (شناسه در حال اخذ)

 سیستم مدیریت آموزش (سما) (شناسه در حال اخذ)

 سامانه ارزشیابی و ارتقاء عملکرد اساتید  (10031028101)

 ایجاد، راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی دوره های تخصیی ، فوق تخصصی و تکمیلی (180410027100)فرآیندهای اصلاح شده : 

انجام امور فراغت از تحصیل دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی
                      قبل ازاصلاح              بعد از اصلاح 


 ارائه خدمت آموزشی به دانشجویان شاهد - تقویت بنیه علمی
                      قبل ازاصلاح               بعد از اصلاح  


 درخواست ریزنمرات گذرانده دانشجو جهت تطبیق واحد
                     قبل ازاصلاح               بعد از اصلاح   
6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0