آئین نامه دوره دکتری عمومی پزشکی - 1-5-96  
 آئین نامه دوره دکتری عمومی پزشکی -  
آئین نامه دوره دکتری عمومی پزشکی - قدیم
 آیین نامه آزمون صلاحیت بالینی پزشکی و تخصصی    
 نحوه اخذ واحد به منظور حبران میانگین نمرات هر یک از مراحل دوره دکترای پزشکی عمومی
 در خصوص تغییرشرط گذراندن تمام دوس عمومی قبل از آزمون علوم پایه پزشکی به 8 واحد درس عمومی 
 در خصوص انتقال دانشجویان مازاد و پردیس 
  ابلاغ مصوبه هفتادو پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 99/4/8 در خصوص "افزودن یک تبصره به بند 3-2 ماده 3 آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور
  ابلاغ مصوبه هفتادو پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 99/4/8 در خصوص "اعطای سنوات ارفاقی کمیسیون موارد خاص دانشگاه و کمیته منطقه ای به دانشجویان دوره تکمیلی مقاطع دکتری عمومی( پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی )
 آئین نامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی - 1397
 آئین نامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی - جدید 
 آئین نامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی - قدیم 
 تغییر ماده 14 آیین نامه دندانپزشکی در خصوص نحوه اخذ واحد درمان جامع دندانپزشکی


 آئین نامه آموزشی دوره تکمیلی مقاطع دکتری عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی )  

 
  آئین نامه  دوره کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

 نحوه ادامه تحصیل تحصیل دانش آموختگان کارشناسی متقاضی شرکت در آزمون دکتری داخلی دانشگاهها

 
 آئین نامه اجرایی کمیسیون موارد خاص دانشگاه ها 
 آئین نامه کمیته های منطقه ای دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 
 آئین نامه دانشجویان شاهد وایثارگر
 آئین نامه ستاد شاهد- قانون  خدمت رسانی به ایثارگران

 
 جدول رشته های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 آئین نامه استاد مشاور
 آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه های علوم پزشکی داخل و شعب بین الملل
 آیین نامه دانشجوی نمونه
 نحوه تقاضای بازگشت به تحصیل پس از انصراف از تحصیل
 میهمانی بیش از 40 درصد واحد های دوره دانشجویان کاردانی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری عمومی​  
 درخصوص شصت و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص تطبیق درس زبان عمومی با نمرات آزمون های زبان انگلیسی​  


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0