تلفن گویا : 

به منظور دسترسی به اطلاعات مورد نیاز دانش آموختگان دانشگاه، از طریق تلفن گویا با شماره 33328608-028  تماس حاصل فرمایید.


ارتباط تلفنی : 

به منظور ارتباط تلفنی با همکاران معاونت آموزشی با خط مستقیم دانشگاه با شماره       4-33336001-028  تماس گرفته و شماره داخلی هر یک از همکاران را شماره گیری بفرمایید. 

شماره داخلی همکاران در بخش منوی معاونت آموزشی - همکاران حوزه قابل مشاهده می باشد. و یا می توانید روی دکمه زیر کلیک نمایید. 


                           شماره تماس داخلی کارکنان حوزه معاونت آموزشی 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0