کارکنان معاونت آموزشی                                          

                                                
                     

عکس

نام ونام خانوادگی

واحد

شماره تماس

          drkeramatkar.jpg

 

دکتر  مربم کرامتکار 

 

مدیریت آموزشی

           

         داخلی     2501

         

 

نسترن سادات صحیح النسب

 

دفتر آموزش

          مستقیم  33364650- 33341934

           2500-2501

         

 

فرزانه صبوحی

 

واحد فناوری اطلاعات

               مستقیم: 33360905

         داخلی 2521   

         

 

محیا طرلان

 

واحد فناوری اطلاعات

             

                  2338

hadi.jpg

 

هادی باقران

 

واحد فناوری اطلاعات

 

                 2522

        

 

پروین یخچالیها

 

هیات علمی

 

مستقیم: 33360905 

                2530

       

 

زهرا  بهزادپور

 

      هیات علمی

 

         2530

       

 

هاجر نوری

 

دانش آموختگان

 

مستقیم: 33328609 

            2537

        

 

        محمد حسنی

 

     دانش آموختگان

 

             2526

123.jpg

       

          مینا یعقوبی

 

    خدمات آموزشی

 

           

          مستقیم: 33344176 

               2529

      

 

      معصومه ترکمن

 

     خدمات آموزشی

 

              2529

        897.jpg

 

 

      سمیه کرمی

 

 

     خدمات آموزشی

 

 

             2528

       

       

      محمد کریمی

 

 

      تحصیلات تکمیلی

 

 

            2502

         untitled-1.jpg

 

 

عارفه  نیاقی ها

 

 

تحصیلات تکمیلی

 

 

             2503

        

 

     حمیده سیاهلو

 

        امور مالی

 

     2517-2518

        

 

    مهری لطفی نیا

 

       امور مالی

 

      2517-2518

          

 

      مجید نجفی

 

     ستاد شاهد

 

       2519-2520

        

 

    لیلا صالحی

 

  دبیرخانه و روابط عمومی

 

            2513

        

 

     مجید فرمانی

 

        دبیرخانه

 

            2512

       

 

       صفورا نیارند

 

      آموزش مداوم

 

 

            2507

       

 

    عباس  شاه محمدی

 

      اموزش مداوم

 

            2506

      

 

       مهران جباری

 

         هیات جذب

 

           2505

     

 

     محدثه قاسمی

 

       هیات جذب

 

           2517

        

 

 

    زهره داناصفهانی

 

مرکز مطالعات آموزش پزشکی

 

 

           2531

       

 

مریم حاج سید ابوترابی

 

مرکز مطالعات آموزش پزشکی

 

         2534

      

 

      لیلا فلاحی

 

         بایگانی

 

         2516

       

 

 

   لیلا   بهرامخانی

 

 

      مهارتهای بالینی

 

 

         2550

       

 

      زهرا ولی

 

    مهارتهای بالینی

 

         2546

      

 

     الهه کبیری

 

   مهارتهای بالینی

 

       2544

      maleki.jpg

 

      فاطمه ملکی

 

         امور عمومی

  
            2511

456.jpg

 

      اکرم زاجکانی

 

           کارگزین

 

          2523

      

 

     نسیم شاه قبادیان

 

      مرکز مطالعات

 

        2533

     

 

       مریم رحمنی

 

     مرکز مطالعات

 

       2503

  

 

      مریم جمالی

 مرکز مطالعات

2508

    

محمدرضا احمدی

آبدارخانه

2535

 

مرتضی افراسیاب

آبدارخانه

2545

 

 قاسم نقدی

آبدارخانه 2545
untitled-1_6381837128970866330.jpg

مصطفی انصاری

آبدارخانه 2545

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0