مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان پنجمین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی 
کد خبر : ۱۵۰۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ 
۱۳:۴۱:۵۴
کد خبر : ۶۵۶۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ 
۸:۶:۱۰


   


مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک، پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

Metabolic Diseases Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0