اولین سمپوزیوم یك روزه DNA با عنوان Walking on DNA towards clinics
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز: اولین سمپوزیوم یك روزه DNA با عنوان Walking on DNA towards clinics 
کد خبر : ۲۱۶۶۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ 
۰۶:۱۶
دعوت‌ به‌ حضور‌ در‌ كنگره‌ بین المللی‌ Cancer Genomics
دبیرخانه کنگرهCancer Genomics باهمکاری انجمن SIBBMایتالیا برگزار میکند: دعوت‌ به‌ حضور‌ در‌ كنگره‌ بین المللی‌ Cancer Genomics 
کد خبر : ۱۶۹۳۸  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ 
۰۵:۱۶


   


مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک، پژوهشکده پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

Metabolic Diseases Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0