• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ 
  • کد خبر : ۶۳۷۶
رعایت سقف بودجه پژوهشی تعداد طرح های تحقیقاتی مصوب

   عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 08/06/1400، مجدداً بر رعایت سقف بودجه تحقیقاتی و تعداد طرح تحقیقاتی برای اعضای محترم هیأت علمی با توجه به مرتبه علمی آن‌ها تأکید شد. همچنین انعقاد قرارداد طرح جدید منوط به نداشتن طرح معوقه خواهد بود. بدیهی است این سقف از نظر تعداد و بودجه مربوط به طرح‌های در دست اجرای محقق در یک مقطع زمانی است و اساتید محترم می‌توانند پس از خاتمه طرح در دست اجرا، طرح بعدی را با رعایت سقف مصوب ارایه نمایند

مرتبه علمی تعداد طرح تحقیقاتی حداکثر بودجه طرح
استاد 6 طرح با حداکثر 75 میلیون تومان
دانشیار 5 طرح با حداکثر 60 میلیون تومان
استادیار 4 طرح با حداکثر 40 میلیون تومان
مربی 2 طرح با حداکثر 15 میلیون تومان

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0