• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ 
  • کد خبر : ۶۳۷۵
رعایت سقف تعهدات مقالات طرح های تحقیقاتی

   عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 08/06/1400، مجدداً بر رعایت سقف تعهدات مقالات طرح‌های تحقیقاتی به شرح زیر تأکید گردید:
    طرح‌های تحقیقاتی Experimental(طرح‌های آزمایشگاهی که نیازمند خرید مواد، کیت و دارو و انجام آزمایشات باشند):
-طرح‌های مصوب تا 150 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله ISI دارای IF
-طرح‌های مصوب تا 100 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله PubMed
-طرح‌های مصوب تا 70 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله Scopus
    طرح‌های تحقیقاتی غیر Experimental(غیر آزمایشگاهی):
-طرح‌های مصوب تا 100 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله ISI دارای IF
-طرح‌های مصوب تا 70 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله PubMed
-طرح‌های مصوب تا 50 میلیون ریال: تعهد چاپ یک مقاله Scopus
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0