دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر سیما هاشمی پور

 • تحصيلات : استاد
 • تخصص : فوق تخصص غدد و متابولیسم

دکتر سیما هاشمی پور

 • پست الکترونیکی : shashemipour@qums.ac.ir

دکتر مهناز عباسی

 • تحصيلات : استاد
 • تخصص : فوق تخصص روماتولوژی

دکتر مهناز عباسی

 • پست الکترونیکی : mabasi@qums.ac.ir

دکتر حسین خادم حقیقیان

 • تحصيلات : دانشیار
 • تخصص : علوم تغذیه

دکتر حسین خادم حقیقیان

 • پست الکترونیکی : h.khadem@qums.ac.ir

دکتر مهدی رنجبران

 • تحصيلات : استادیار
 • تخصص : اپیدمیولوژی

دکتر مهدی رنجبران

 • پست الکترونیکی : m.ranjbaran@qums.ac.ir

دکتر زهره عبدالوهابی

 • تحصيلات : استادیار
 • تخصص : بیوشیمی بالینی

دکتر زهره عبدالوهابی

 • پست الکترونیکی : zabdolvahabi@qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0