• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ 
  • کد خبر : ۶۳۷۲
نحوه معادل سازی ساعات پژوهشی

   عطف به مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخه 08/06/1400، مقرر گردید معادل سازی ساعات پژوهشی برای طرح‌های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه بر اساس تعهد مقاله (مقاله چاپ شده و حداقل ایندکس Scopus) و طبق جدول زیر انجام شود:

تعهد مقاله ساعت پژوهشی
ISI با IF=3 و بالاتر یا Q1 300
ISI با IF کمتر از 3 یا PubMed/Medline 250
Scopus 200

لازم به ذکر است معادل سازی ساعات پژوهشی برای هر طرح تحقیقاتی فقط یک بار و در فاصله ثبت قرارداد تا خاتمه طرح بنا به درخواست مجری و همکاران طرح با هماهنگی مجری اصلی (طرح قرارداد) انجام می‌گیرد. همچنین معادل سازی برای همکار طرح با درخواست فرد(همکار هیأت علمی) و تأیید مجری اصلی و طرف قرارداد انجام طرح تحقیقاتی مصوب صورت خواهد گرفت. 
 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0