گزارش عملكرد یك ساله اداره دانش آموختگان (از شهریور 1399 لغایت شهریور 1400) دانشگاه علوم پزشكی قزوین
کد خبر : ۴۲۲۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ 
۲۰:۳۰
گزارش عملکرد یک ساله اداره دانش آموختگان (از شهریور 1399 لغایت شهریور 1400) دانشگاه علوم پزشکی قزوین
وثیقه گزاری در سامانه دانش آموختگان بارگزاری شد
کد خبر : ۴۱۷۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ 
۲۰:۳۰
وثیقه گزاری در سامانه دانش آموختگان بارگزاری شد
صدور آنلاین 1270 مدرك تحصیلی برای دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكی قزوین
کد خبر : ۴۱۰۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ 
۲۰:۳۰
صدور آنلاین 1270 مدرک تحصیلی برای دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  • مقدم دانشجویان جدیدالورود را گرامی میداریم


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0