🌐 معرفی سایت‌های رایگان مهم و ضروری برای دانشجویان و پژوهشگران 👇👇

1. ieeexplore.ieee.org
2. acm.org
3. link.springer.com
4. wiley.com
5. sciencedirect.com
6. acs.org
7. aiaa.org
8. aip.org
9. ajpe.org
10. aps.org
11. ascelibrary.org
12. asm.org
13. asme.org
14. bioone.org
15. birpublications.org
16. bmj.com
18. emeraldinsight.com
19. geoscienceworld.org
20. icevirtuallibrary.com
21. informahealthcare.com
22. informs.org
23. ingentaconnect.com
24. iop.org
25. jamanetwork.com
26. joponline.org
27. jstor.org
28. mitpressjournals.org
29. nature.com
30. nrcresearchpress.com
31. oxfordjournals.org
32. royalsocietypublishing.org
33. rsc.org
34. rubberchemtechnol.org
35. sagepub.com
36. scientific.net
37. spiedigitallibrary.org
38. springermaterials.com
39. tandfonline.com
40. theiet.org

💠معرفی سایت هایی جهت دانلود رایگان کتاب 
🔺www.ketabnak.com
🔺www.urbanity.ir
🔺www.98ia.com
🔺www.takbook.com
🔺www.irpdf.com
🔺www.parsbook.org
🔺www.irebooks.com
🔺www.farsibooks.ir
🔺www.ketabesabz.com
🔺www.readbook.ir

💠سایتهای مهم علمی،پژوهشی
🔺www.digitallibraryplus.com
🔺www.daneshyar.net

💠بانک های اطلاعاتی
🔺www.umi.com/pqdauto
🔺www.search.ebscohost.com
🔺www.sciencedirect.com
🔺www.emeraldinsight.com
🔺www.online.sagepub.com
🔺www.springerlink.com
🔺www.scopus.com
🔺http://apps.isiknowledge.com
🔺www.anjoman.urbanity.ir

💠پایان نامه های داخلی و خارجی
🔺www.irandoc.ac.ir
🔺www.urbanity.ir
🔺www.umi.com/pgdauto
🔺www.mhrn.net
🔺www.theses.org

💠مقالات فارسی
🔺www.urbanity.ir
🔺www.shahrsaz.ir
🔺www.magiran.com
🔺www.civilica.com
🔺www.sid.ir

💠کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس
🔺www.nlai.ir
🔺www.loc.gov
🔺www.bl.uk

💠دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش:
🔺http://eric.ed.gov

💠اطلاعات عمومی کشورها:
🔺www.worldatlas.com

💠مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی:
🔺www.infolibrarian.com

💠آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸
🔺www.findarticles.com

💠کتابخانه الکترونیک
🔺www.digital.library.upenn.edu/books

💠رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس:
🔺www.srco.ir

💠دانشنامه آزاد اینترنتی:
🔺www.wikipedia.org

💠دسترسي به متن کامل پايان نامه هاي 435 دانشگاه از24 کشور اروپايي:
🔺http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

💠دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه کاليفرنيا:
🔺http://escholarship.org/

💠دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه TENNESSEE:
🔺http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro...i?help=148

💠دسترسي رايگان به 1,550,632 مقاله ي دانشگاهي:
🔺http://www.oalib.com/

💠دسترسي به پايان نامه‌های الکترونيکي دانشگاه ناتينگهام:
🔺http://etheses.nottingham.ac.uk/

💠دسترسي رايگان به کتاب ها و ژورنال هاي سايت In Tech:

🔺http://www.intechopen.com/

💠دسترسي رايگان به مقالات علمي ، دانشگاه McGill  :

🔺http://digitool.library.mcgill.ca/R

💠دسترسي رايگان به مقالات علمي، مقالات 1753 ژورنال- دانشگاه استنفورد:

🔺http://highwire.stanford.edu/

💠دسترسي به مقالات و متون علمي پايگاه Proceeding of the National Academy of Sciences ايالت متحده ي آمريکا:
🔺http://www.pnas.org


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0