· دستور العمل توزیع فارغ التحصیلان رشته های تخصصی

  · فرآیند جذب نیروهای تخصصی

  · سوالات متداول توزیع نیروهای تخصصی متعهد خدمت

   

  ·میزان تعهدات فارغ التحصیلان رشته های فوق تخصصی

  · پیشنهاد اصلاح اسناد تعهدات پذیرفته شدگان مقطع تخصصی بهره مند از قانون برقراری عدالت آموزشی

  · دستورالعمل اجرایی تعهد خدمت فارغ التحصیلان رشته های تخصصی پزشکی بالینی

  · اجرای کاهش 20 درصدی خدمات مورد تعهد در رشته های تخصصی داخلی و کودکان

  · کاهش 20 درصدی مدت تعهدات برخی رشته  ها

  · دستورالعمل نحوه فعالیت پزشکان متعهد خدمت  در مطب متخصص/ فوق تخصص و فلوشیپ های غیر هیات علمی

  · آيين نامه پرداخت 2كا پزشکان درمانی و اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی

  · ساعات موظفی پزشکان

  · آئين نامه داخلی آنكالي

  · سهمیه زنان

  · کاهش مدت تعهد متعهدین سهمیه خانم ها

  · ممنوعیت صدور پروانه مطب برای پزشکان فعال در ارگان های نظامی و عمومی غیر دولتی

  · میزان تعهدات استخدامی

  · میزان تعهدات رشته طب سنتی و داروسازی سنتی


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0