اداره امور بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از مجموعه تشکیلات حوزه معاونت درمان دانشگاه با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات درمان بستری از سال 1384 با مسئولیت خانم دکتر زهرا رجبی پزشک عمومی و یک کارشناس ارزشیابی بیمارستانها شروع به فعالیت نمود.  این اداره از سال 1396 با ابلاغ چارت جدید معاونت درمان به مدیریت امور بیماری ها تغییر عنوان پیدا کرده و با زیرمجموعه های: درمان بیماریها، آمار و سطح بندی خدمات درمانی، جذب و توزیع نیرو های تخصصی، تعالی خدمات بالینی، تغذیه بالینی،  مامایی و برنامه های مراقبتی مادر، نوزاد و کودک و تعداد 7 کارشناس در حال فعالیت می‌باشد.


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0