نام و نام خانوادگی: سجاد بحري
  سمت: رئیس اداره امور مالي
  مدرک تحصیلی: كارشناسي ارشد
  رشته تحصیلی: حسابداري
  پست الکترونیک:
  شماره تماس داخلی و مستقیم: 33672780-028 داخلي 227
  آدرس: قزوين- بلوار آزادگان- ابتداي خيابان شهيد دكتر مفتح، ساختمان شماره 2 ستاد دانشگاه- طبقه اول – اتاق شماره 16  

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0