دریافت فایل راهبرد مشارکت الکترونیکی مصوب استان

  این دانشگاه کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... پیش از ابلاغ به مدت دو هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام نماید.

   

  پرسشنامه رضایتمندی کارکنان

   

  سامانه نظام پیشنهادات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی:

   

                 

        تالار گفتگو

       

        لیست دفاتر پیشخوان استان

   

               

                           

             


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0