امور رفاهی عبارت است از مجموعه عملیاتی که باعث حل مشکلات کارکنان شده و نیازهای داخل و خارج سازمانی آنها (اعم از نیازهای مادی و معنوی و روانی) را حتی‌المقدور مرتفع می‌سازد و آنها را از نظر جسمانی و روانی سالم نگاه می‌دارد. بدین ترتیب، سازمان‌های مختلف نسبت به احتیاجاتی که کارکنان دارند در حد توان خود برنامه‌های رفاهی مختلفی را اجرا می‌کنند .

رفاه کارکنان از جایگاه خاصی در فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین برخوردار می باشد. مسلما با ایجاد رفاه نسبی و رضایت کارکنان، انگیزه آنان برای ارایه خدمات بیشتر و با کیفیت که اثرات آن زمینه ساز فعالیت‌های دانشگاه می باشد، بیشتر می شود و می‌توان با مدیریتی صحیح با استفاده از منابع دانشگاه، کمک کارکنان و سایر منابع خارج دانشگاه، رفاه کارکنان را به نقطه مطلوب در مدت کوتاهی رساند و با ارایه خدمات مشاوره‌ای،آموزشی و ظرفیت سازی، سیاحتی زیارتی، تهیه لوازم مورد نیاز کارکنان، گسترش فضاهای ورزشی، وام‌های مختلف و خدمات درمانی نسبت به افزایش سطح رفاه کارکنان اقدام نمود.

 

میز خدمت الکترونیکی - خدمات امور رفاهی دانشگاه -

 
             
معرفی  خدمت  معرفی مسئول خدمت  مستندات  مورد نیاز جهت ارائه خدمت     
             
             
             
 
             
قوانین و مقررات خدمت  مراحل گردش کار خدمت   
             
             
             
 
             
سئوالات متداول در خصوص خدمت  فرم نظر سنجی خدمت  ورود به سامانه جهت دریافت خدمت   

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0