• ساعت : ۱۴:۰۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ 
  • کد خبر : ۲۱۳۵۷
برخورد با مراكز و مطب هایی متخلف در امور درمانی زیبایی

 

به گفته دکتر حبیب اله شجاعی نژاد، مدیر اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با مراکز و مطب های متخلف که در امور درمانی زیبایی فعالیت می کردند برخورد شد.

این مقام مسئول بیان کرد: به منظور بررسی فعالیت مراکز و مطب هایی که در زمینه امور درمانی زیبایی از قبیل لیزر ،بوتاکس ،فیلر فعالیت می نمایند، همچنین برخورد با متخلفین این حوزه،بازدید مشترکی با حضور نمایندگان اداره نظارت بر درمان،سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن در تاریخ های دوم و سوم اسفندماه 1401 انجام شد.

وی گفت: طی این بازدید به صورت رندم 18 مرکز مورد بررسی و بازدید قرار گرفتند که 5 مرکز متخلف به منظور اعمال قانون به مراجع قضایی ذیصلاح معرفی شدند. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0