• ساعت : ۱۰:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ 
  • کد خبر : ۲۰۹۳۹
معرفی یك درمانگاه شبانه روزی به تعزیرات حكومتی

به گفته دکتر جبیب اله شجاعی نژاد، مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان دانگاه علوم پزشکی قزوین، یک درمانگاه شبانه روزی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

وی گفت: یکی از درمانگاه های شبانه روزی سطح شهر قزوین به دلیل عدم فعالیت 24 ساعته، عدم رعایت تعرفه های قانونی، نداشتن مسئول فنی واجد شرایط و به کار گیری افراد فاقد مجوز قانونی، به کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی معرفی شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0