• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ 
  • کد خبر : ۱۴۹۰۰
برخورد با متخلفان حوزه طب ایرانی در قزوین

به گفته دکتر ابوالفضل ابراهیمی، مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، پرونده یک پزشک متخلف به دلیل بکارگیری افراد متخلف و فاقد صلاحیت حرفه ای به دبیرخانه کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی اظهار کرد که پرونده یک عطاری هم به دلیل اقدام به انجام بادکش، زالو درمانی و حجامت بدون حضور پزشک، به دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ارجاع شد.

دکتر ابراهیمی تصریح کرد که این اقدامات، در بازدید مشترک با حضور کارشناسان حوزه نظارت بر درمان و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به منظور برخورد با  متخلفین حوزه طب ایرانی(سُنّتی)، روز 28 اردیبهشت 1401 انجام گرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0