• ساعت : ۱۰:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ 
  • کد خبر : ۲۱۵۶۰
مرتبه علمی سه عضو هیأت علمی دانشگاه ارتقا یافت

دکتر نعمت الله غیبی، دبیر هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی قزوین از ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیأت علمی دانشگاه خبر داد. دکتر غیبی، با بیان اینکه شصت و هفتمین نشست هیأت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در روز 15 اسفند 1401با حضور دکتر عبداله دیدبان، رئیس دانشگاه و دیگر اعضای هیأت ممیزه دانشگاه در سالن جلسات دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید، گفت: در این نشست، با ارتقای مرتبه علمی سه تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه به شرح ذیل موافقت گردید:

دکتر فاطمه لالوها دکترای تخصصی زنان و زایمان، عضو هیأت علمی دانشکده  پزشکی شهید بابائی ، از دانشیاری به استادی

دکتر ندا حاجی حسنی دکترای تخصصی اندودانتيكس، عضو هیأت علمی دانشکده  دندانپزشکی، از استادیاری به دانشیاری

دکتر سارا رحیمی دکترای PH.D پرستاری عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی از مربی به استادیاری

شایان ذکر است، هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 309 عضو هیأت علمی در رشته های مختلف مشغول به تدریس هستند که 23 تن از آنان در مرتبه استادی، 57 تن در مرتبه دانشیاری، 199 تن در مرتبه استادیاری و 30 تن در مرتبه مربی میباشند.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0