• ساعت : ۱۲:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ 
  • کد خبر : ۲۱۴۵۰
بارگذاری محتواهای الكترونیكی در آرمان

یکی از رویکردهای نوین آموزش مجازی موکس ها هستند که دستیابی به عدالت آموزشی را محقق ساخته اند. موکس کشوری آرمان نیز به عنوان اولین موکس استاندارد کشور با همکاری کلیه دانشگاه­ها و دانشکده های علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی طراحی و ارائه شده است. یکی از برنامه­های دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور، تولید و حمایت از محتواهای الکترونیکی و امکان استفاده برای مخاطبان مربوطه در سطح کشور است. در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی قزوین با هدایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه اقدام به تولید محتواهای الکترونیکی استاندارد با عناوین "آناتومی جدار قفسه سینه 1 و 2، آناتومی قلب و عروق کرونر، تکنیک­های تنفسی در بارداری و زایمان، آناتومی پرده صفاق و آناتومی مدیاستینوم" و امکان استفاده از آن برای مخاطبان در کلیه دانشگاه­های کشور نموده است که این محتواها جهت موکس ملی آرمان در دانشگاه علوم پزشکی مجازی تایید و در سامانه به آدرس زیر بارگذاری شده است. بدین ترتیب تعداد کل محتواهای آپلود شده این دانشگاه در سامانه آرمان به 7 مورد رسید.

 

https://arman.smums.ac.ir/search/index?searchText=&sortby=1&selectedProvider=104

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0