• ساعت : ۱۲:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ 
  • کد خبر : ۲۱۴۴۹
جلسه كمیته تخصصی پزشكی، بالینی هیات ممیزه دانشگاه برگزار شد

جلسه کمیته تخصصی پزشکی بالینی هیأت ممیزه دانشگاه در روز نهم بهمن 1401 در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی با حضور اعضای کمیته تخصصی بالینی برگزار گردید. در جلسه مذکور پرونده ارتقای مرتبه علمی یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0