• ساعت : ۱۲:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ 
  • کد خبر : ۲۱۴۴۸
چهارمین نشست شورای عالی اخلاق پزشكی دانشگاه برگزار شد

چهارمین نشست شورای عالی اخلاق پزشکی دانشگاه در روز هشتم اسفندماه 1401با حضور رییس دانشگاه و برخی از اعضای شورا برگزار شددر ابتدای جلسه گزارش عملکرد گروه اخلاق پزشکی دانشگاه در سال 1401 توسط  دکتر کاظمی فر، مدیر گروه اخلاق ارائه شد. سپس گزارشات ارسالی از دیگر معاونت ها توسط ایشان ارائه و درخصوص برنامه عملیاتی اخلاق حرفه ای سال 1402 بحث و تبادل نظر گردید.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0