• ساعت : ۱۳:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ 
  • کد خبر : ۲۱۲۵۳
جلسه كمیته پژوهش در آموزش مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی برگزار شد

جلسه کمیته پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در روز سوم اسفند 1401 با حضور دکتر عباس علامی، مدیر مرکز مطالعات، دکتر مریم تفنگچیها، مسئول کمیته پژوهش در آموزش و اعضای کمیته در سالن جلسات معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل شد. در این نشست حیطه های آموزش مجازی، آموزش پاسخگو، برنامه ریزی درسی و اقتصاد آموزش که درخصوص اولویتهای پژوهش در آموزش در سال 1402 تدوین شده بود به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در خصوص روش تعیین عناوین نهایی این اولویتها تصمیم گیری گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0