• ساعت : ۱۵:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 
  • کد خبر : ۲۱۱۱۴
بازدید معاون آموزشی دانشگاه از گروه آموزشی جراحی عمومی

در روز 26 بهمن ماه 1401 دکتر فاطمه سمیعی، معاون آموزشی دانشگاه به همراه دکتر علیرضا حاج سیدجوادی، رییس دانشکده پزشکی و دکتر ونوس چگینی، معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی شهید بابایی از گروه آموزشی جراحی عمومی در مرکز آموزشی درمانی ولایت بازدید کرد. در این بازدید ابتدا طی جلسه ای با دستیاران رشته تخصصی جراحی عمومی صحبت ها و مشکلات ایشان شنیده شد. سپس در نشستی جداگانه با دکتر محمدزاده، مدیرگروه جراحی عمومی، معاون آموزشی و رییس مرکز آموزشی درمانی ولایت و همچنین سایر اعضای هیأت علمی این گروه آموزشی در خصوص مسائل، مشکلات و نیازهای گروه آموزشی و دستیاران بحث و تبادل نظر شد و جهت حل مسائل و ارتقای امور آموزشی راهکارهایی ارائه شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0