• ساعت : ۱۰:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ 
  • کد خبر : ۲۰۷۵۹
فراخوان دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان در راستاي تأمین نیروي انسانی مورد نیاز خود در حوزه آموزشی از میان متقاضیان واجد شرایط براي رشته هاي مورد نیاز در قالب هیأت علمی متعهد خدمت، دعوت به همکاري می نماید متقاضـیان محتــرم مــی تواننــد درخواســت خــود را بــه انضــمام ســوابق آموزشــی، پژوهشــی و اجرایــی ( cv)خــود بــه آدرس الکترونیکی mazloomroghayeh.me@gmail.com  ارسال نمایند.

جهت مشاهده جدول رشته ها کلیک کنید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0