پرسشنامه حاضر با اين هدف طراحي شده تا بتوانيم نظرات شما را به عنوان يكي از ذي نفعان اصلي دانشگاه علوم پزشکی، مورد بررسی قرار دهيم . از اين رو خواهشمند است نظرات ارزشمند خود را براي برنامه‌ريزي‌هاي آتي ارایه نمائيد. از اينكه با صرف وقت خود ما را در این امر یاری می‌‍فرمایید سپاسگزاريم.  مشاهده پرسشنامه 

   قوانین و مقررات کارکنان 

   قوانین و آئین نامه های مدیریت منابع انسانی

   قوانین و آئین نامه برنامه ریزی منابع مالی و بودجه

   قوانین و آئین نامه های مدیریت مالی

   قوانین مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

   فرایند نقل و اننتقالات کارکنان 

  فرایند جذب، جابجایی و خروج نیروی طرحی و ضریب k

   
  مطالب آموزشی   
     

  مطالب آموزشی منابع انسانی 

  مطالب آموزشی مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

  مطالب آموزشی بودجه

  مطالب آموزشی امور مالی 

  مطالب آموزشی مرکز مطالعات معاونت توسعه

   

   

  معاونت توسعه، مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه

  سامانه آموزش ، تردد و سوابق کارکنان

  سامانه رشد کارکنان 

  سامانه آموزش مجازی دانشگاه 

  سامانه فیش حقوقی

  سامانه اتوماسیون اداری

  سامانه نقل و انتقالات کارکنان 

  سامانه اتوماسیون تغذیه

  سامانه پست الکترونیک

  سامانه خدمات حساب کاربری اینترنت

  سامانه دریافت فایل و نرم افزار

  کوهورت کارکنان دانشگاه

  سامانه ثبت تجارب کارکنان

  سامانه مدیریت دانش

  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

  سامانه رصد( جهت ثبت شاغلین جدید)

  سامانه جامع مدیریت عملکرد سازمانی تسما

  کتابخانه الکترونیک دانشگاه (افق)

  سامانه فایل (دریافت فایل و نرم افزار)

  پست الکترونیک دانشگاه 

  درخواست پست الکترونیک دانشگاه

  راهنمای تنظیمات WSUS

  راهنمای درخواست حساب کاربری

  راهنمای تغییر رمز حساب کاربری

  راهنمای ساخت VPN Conectionدر ویندوز

  راهنمای ساخت VPN Conectionدر ویندوز ۷

  راهنمای سامانه eprints ( انباره علمی دانشگاه)

  راهنمای سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه 

  توصیه های امنیتی برای استفاده از شبکه و اینترنت دانشگاه 

  راهنمای تنظیمات اتوماسیون اداری در Edge

  سامانه رفاهی دانشگاه

  معرفی امور رفاهی کارکنان

  سامانه تغذیه ( راهنما )

  برنامه غذایی

   
  فایل های آموزشی مهارت های ارتباطی همسران:
     

  اصول درخواست از همسر_ بایدها و نبایدها

   

  اصول درخواست از همسر_ روش ها

   

  اصول درخواست از همسر_- قواعد

   

  قواعد اصلاح نگرش به زندگی_ بخش اول

   

  قواعد اصلاح نگرش به زندگی_ بخش دوم

   

  مدیریت تفاوتها در زندگی مشترک _ اصول مواجهه زن با نیاز مرد

   

  مدیریت تفاوتها در زندگی مشترک_ اصول مواجهه مرد با نیاز زن

   

  مدیریت روابط با خانواده همسر_ روش صحیح برخورد با انتظارات والدین

   

  مدیریت روابط با خانواده همسر_ مهارت نظر دهی و نظر پذیری در خانواده های یکدیگر

   

  مهارتهای لازم برای مدیریت زندگی مشترک

   
     
     

   


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0