ویژه
راهنمایی جستجوی مجلات در ISI
URL: http://

راهنمای تهیه مستندات مربوط به نمایه شدن مجلات در   ISI Web of Science

برای ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی ، درخصوص تهیه و ارائه مستندات مربوط به نمایه شدن مجلات موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

بانک اطلاعاتی ISI Web of Science  از سه زیر مجموعه

- Science Citation Index Expanded (SCIE)

Social Science Citation Index (SSCI) -

- Art & Humanities Citation Index (A&HCI) 

تشکیل شده است که مجلات هر موضوع در بانک اطلاعاتی مربوطه قابل بازیابی است.

البته اکثر نشریات علوم پزشکی ایندکس شده در  ISI Web of Science   در لینک اول قابل بازیابی است.

به عبارت دیگر فهرست آن گروه از مجلاتی که در ISI Web of Science نمایه می شونددر یکی   از سه لینک زیر قابل  بازیابی است.
بر
 این اساس،  این سه لینک دربرگیرنده فهرست مجلات ISI Web of Science   هستند. کافی است همکاران، مجله مورد نظرخود
را در صفحه لینک مربوطه جستجو کرده و پس از بازیابی مجله از آن صفحه یک پرینت تهیه نمایند.

برای جستجوی مجله کافی است لینک مربوطه را باز کرده،سپس بر روی دکمه Search   در صفحه مربوطه کلیک نمائید
در صفحهجستجو، امکان بازیابی مجله براساس عنوان مجله و یا ISSN وجود خواهد داشت.

  زیر مجموعه Science Citation Index Expanded (SCIE)  از:ISI Web of Science

http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D

 

زیرمجموعه Social Science Citation Index (SSCI)   از:ISI Web of Science

http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=J

 

زیرمجموعه  Art & Humanities Citation Index (A&HCI)  از  :ISI Web of Science

http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H


راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی ISI Web of Knowledge