دسترسي ها
کتابهای موجود
کتابهای موجود در مرکز


ردیف

عنوان

تالیف

ترجمه و تالیف

مترجم

1

مهارت مدیریت(طرح توانمندسازی زنان در مهارت های زندگی)

دکتر سعید آصف زاده

------

------------

2

آنچه باید در مورد پایش سطح درمانی داروها (TDM)  بدانیم     2

------------

------

دکتر سید علی ضیایی

3

بررسی برآوردهای آمایشی تغذیه ای در کمک های بشر دوستانه    3

------------

فرناز خوشنویسان

------------

4

مروری بر فرابینی و پایش غذا و تغذیه

------------

------

فرناز خوشنویسان

5

راهبرد پنج ساله سازمان بهداشت جهانی برای پیشگیری از آسیب های   ناشی از حوادث رانندگی                          2

------------

------

دکتر شهرام صدفی

6

روش مرجع نگاری (چگونه فهرست منابع مورد استفاده در متن نوشته خود را تهیه کنیم ؟ )

دکتر فروزان کریمی ، دکتر محمد رضا محمدی

------

------------

7

مشارکت جامعه (در راهبرد پژوهش برای ضرورتهای بهداشت ملی ) 2

------------

------

دکتر آناهیتا طاوسی ، دکتر سپیده باقری نژاد

8

روش اجرایی استاندارد برای پژوهشگران با لینی                2

------------

------

دکتر علیرضا فیروز ، مهدی رشیتی فیروز آبادی

9

راهنمای آموزشی بیماران دیابتی

------------

------

------------

10

گزارش دهی در سازمان های بهداشتی درمانی

دکتر سعید آصف زاده

------

------------

11

تقویت ساز و کارهای کشوری در پشتیبانی از پژوهش در ضرورتهای بهداشت ملی                                   2

------------

------

دکتر الهام جعفری مجرد ، دکتر سپیده باقری نژاد ، دکتر مازیار جاوید روزی ، دکتر احمد رضا حسین پور

12

پژوهش در ضرورتهای ملی و تعیین اولویت ها

------------

------

دکتر سپیده باقری نژاد ، دکتر مازیار جاوید روزی ، دکتر احمد رضا حسین پور

13

مدیریت ارتباط دانشگاه و صنعت(جلد اول )                2

------------

------

آزاده فیروزیان ، حمید اسماعیل زاده ، حسین ابراهیمی پور ، دکتر محمود فیروزیان

14

مدیریت ارتباط دانشگاه و صنعت(جلد دوم )                2

------------

------

حمید اسماعیل زاده، حسین ابراهیمی پور، آزاده فیروزیان، دکتر محمود فیروزیان

15

مجموعه مقالات ارتباط دانشگاه و صنعت                  2

حمید اسماعیل زاده، حسین ابراهیمی پور،رضا دهنویه

------

------------

16

موازین اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی              2

دکتر یدال... فرهادی ، دکتر علیرضا موسوی جراحی ، دکتر زهره حقیقتی

------

------------

17

راهنمای آموزش ده گام پژوهش در سیستم های بهداشتی درمانی   2

دکتر سعید آصف زاده با نظر دکتر حسین ملک افضلی

------

------------

18

آموزش بالینی بر دستیاران پزشکی

دکتر سعید آصف زاده

 

------

------------

19

سازمان های یادگیرنده

دکتر محمود نکوئی مقدم

------

------------

20

استئوپروز پوکی استخوان

------------

------

------------

21

کنترل کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی           2

دکتر شهرام صدفی اصل

------

------------

22

اپیدمیولوژی تغذیه                               2

فرناز خوشنویسان ، سید رضا راد منش

------

------------

23

پیگیری بیماران سرطانی پس از اعمال جراحی

دکتر سید رضا موسوی

------

------------

24

سنجش عملکرد برنامه های سلامت                   2

------------

------

دکتر رضا گرزن

25

بیماری دیابت

------------

------

دکتر محمد افخمی اردکانی ،دکتر احمد شجاع الدین اردکانی

26

شیوع نگارش کارنامه سوابق آموزش ، پژوهش و اجرایی

دکتر فروزان کریمی ، دکتر محمد رضا محمدی

------

------------

27

کار با حیوانات آزمایشگاهی                          2

دکتر اتابک رحیمیان نودهی

------

------------

28

سنجش روزهای سلامت

دکتر رضا گرزن

------

------------

29

راهنمایی عملی در مراقبت های بهداشتی مبتنی بر مدرک در پژوهش  2

------------

------

دکتر پروین یاوری

30

خطاهای متداول در تحقیقات علوم پزشکی و کنترل آنها           2

دکتر حمید سوری ، معصومه ثناگو

------

------------

31

روش تحقیق و نگارش مقاله در علوم پزشکی بهمراه راهنمای جستجو در منابع اینترنتی                                     2

دکتر امیر ضیایی ، دکتر فرزانه زمان سلطانی ، دکتر مهناز عباسی ، دکتر مرجان نصیری اصل

------

------------

32

بهداشت ، تنظیم خانواده و جمعیت شناسی

دکتر احمد خلیلی ، فریبا زاهدی فر

------

------------

33

یادگیری مشاوره عفونی در جراحی

------------

------

------------

34

مدیریت بهداشت و درمان

دکتر سعید آصف زاده ، عزیز رضاپور

------

------------

35

راهنمای جامع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان قزوین

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی

------

------------

36

روش های پژوهش در پزشکی اجتماعی

------------

------

دکتر علی صادقی حسن آبادی ، دکتر محسن جانفرپانی

37

احتمالات و کاربرد آن در علوم زیستی

دکتر محمد فشارکی ، فاطمه حسینی

------

------------

38

آمار پزشکی پایه ، بالینی

دکتر علی اکبر سرافراز ، دکتر کامران غفار زادگان

------

------------

39

سیستم ملی پژوهش سلامت (از دیدگاه مجامع بین امللی )     2

------------

------

------------

40

فوریت های قلبی – ریوی + پیگیری و کنترل عفونت ها

ناهید بروجردی

 

------------

41

فهرست تشریحی نوشته های تحقیقاتی

 

 

 

42

مرور جامع آمار زیستی

 

 

 

43

اصول پایه (اپیدمیولوژی )

 

 

 

44

فرهنگ دو سویه فراگیر (یک جلد بزرگ )

 

 

 

45

جنبه های روانشناختی دیابت

 

 

 

46

بیماریهای شایعه روماتیسمی فیزیولوژی سمیولوژی

 

 

 

47

مروری بر فرا بینی و پایش غذا وتغذیه

 

 

فرزانه خوشنو یسان

48

Interpreting the Medival Literature

 

 

 

49

Evidence Based . Dlabetes Care

 

 

 

50

Longman advanced American Dictionary

 

 

 

51

Jamae vidence users guides medical Literature

 

 

 

52

b Ophthalmology 2

 

 

 

53

Epidemiology THRD EDITION

 

 

 

54

INTRODUCTION

 

 

 

55

Studing astudy and Testing a Test How to Read The Medical Evidence Fouth Edition

 

 

 

56

خرده شیشه های دانشکده

کانون سپهر اندیشه

 

 

57

هپاتیت ویروسی و اتو ایمون                        2

دکتر ناصر ابراهیمی دریانی

 

 

58

ضریب تاثیر مجلات

مسعود رسول آبادی و ادیب خضری وفردین غریبی

 

 

59

اصول نگارش مقالات علوم پزشکی                4

حمید زعیم کهن

 

 

60

کارنامه سلامت                               2

دکتر مجتبی سید صادقی و دکتر عباس طالبیان

 

 

61

اولین پژوهشنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

علی اکبر همدانی و مجید احمدیان و احمد حسین پور

 

 

62

خلاصه عملکرد فعالیتهای معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی و تنظیم اعظم فصیحی

 

 

63

معیارهای کیفیت فنی نشریات علوم پزشکی

محمود احمدی، دکتر طاهره چنگیز، دکترمحمودسقایی ، دکتر سیما عجمی ، دکتر پیام کبیری ، دکتر رویا کلیشادی ، دکتر حمید میرمحمد صادقی ، دکتر مریم یاوری

 

 

64

موازین اخلاقی                                     2

دکتر یدا...فرهادی ، دکتر علیرضا موسوی جراحی ، دکتر زهره حقیقی

 

 

65

فصلنامه اخلاق پزشکی آموزشی –پژوهشی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

66

گزارش عملکرد صندوق حمایت از پژوهشگران کشور           2

 

 

 

67

نشریه خبری پویش ، دانش پژوهان                  2

زیز نظر معاون پژوهشی ، دکتر حسن شاکری

 

 

68

پژوهش نامه

محمد کاظم کاویانی ، حسین معین آبادی ، مهزیار کاظمی

 

 

69

با اچ اس آر آشنا شویم

دکتر محمد رضا سر گلزایی

 

 

70

راهنما ی کاربری برا کمیته اخلاق در بازنگری تحقیقات زیست پزشکی

 

 

دکتر علی رضا باقری

71

ESTABLISHING A DIALOGUE ON RISKS FROM  ELECTROMAGNETIC FIELDS

 

 

 

72

Third regional conference on Medical Journals in the Eastern mediterran Region

 

 

 

73

Edical jouenals in the Eastern Mediterranean Region

 

 

 

74

تغذیه در بیماریهای داخلی

دکتر علی اکبر حاجی آقا محمدی

 

 

75

آموزش بهداشت ، و تکنولوژی آموزشی

نسترن کشاورز محمدی ، سید قدیر حسینی

 

 

76

روش شناسی تحقیقات کیفی در علوم پزشکی

دکتر اشرف اسادات صانعی ، دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی

 

 

77

ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی و استاندردهای بیمارستانی

دکتر ابراهیم صدقیانی

 

 

78

طراحی ، کاربرد و تحلیل پژوهش هاس کیفی در حوزه سلامت و علوم پزشکی

دکتر محمد شریعتی ، علی دادگری

 

 

79

مکنت و مکانت ، کنکاشی در جایگاه علمی دانشگاههای برگزیده ایران و جهان

دکتر غلامعلی منتظر

 

 

80

Home Care in Europe

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 153940
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53269572 تعداد بازديد زيرپورتال: 365775 اين زيرپورتال امروز: 114 سایت در امروز: 2102 اين صفحه امروز: 40