اطلاع رسانی
چهارمین سمپوزیوم ایمیون سل تراپی

1398/10/9 دوشنبه

چهارمین سمپوزیوم ایمیون سل تراپی با رویکردهای مفاهیم، محصولات و سیستم کیفیت و با هدف ارتقای سطح دانش متخصصین و پژوهشگران کشورمان،

مورخ :  پنج شنبه به تاریخ 17 بهمن 1398 با حضور اساتید، محققان و دانشجویان کشورمان

محل برگزاری:  سالن شماره 1 مرکز طبی کودکان

محورهای سمپوزیوم:

  • کاربردها و محصولات درمانی CAR-T Cell, NK Cell, DC
  • بازار و چالش های موجود در درمان های مبتنی بر سلول های ایمنی
  • الزامات و سیستم کیفیت در تحقیق و توسعه
  • اصول اخلاقی در ایمیون سل تراپی