اطلاع رسانی
سی یکمین کنگره جامعه پزشکان داخلی ایران

1398/10/9 دوشنبه

سی یکمین کنگره جامعه پزشکان داخلی ایران

مورخ : 27/03/99 لغایت 30/03/99

محل برگزاری: تهران  در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ضمنأ جهت ثبت نام در کنگره به آدرس وب سایت WWW.dakheli.orgمراجعه نمایید.