اطلاع رسانی
نهمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی کنترل عفونت و استریلیزاسیون و موادو تجهیزات پزشکی

1398/9/12 سه‌شنبه

نهمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین المللی کنترل عفونت و استریلیزاسیون و موادو تجهیزات پزشکی

تاریخ برگزاری: در تاریخ 24 و 25 دیماه 1398