اطلاع رسانی
پنجمین همایش سالانه انکولوژی گراش

1398/9/3 يكشنبهمحورهای همایش: 
موضوع پانل ها:

1-سرطان دستگاه
2-گوارش فوقانی

محورهای همایش:
1-اپیدمیولوژی انواع سرطان
2-اتیولوژی
3-ریسک فاکتورها
4-پیشگیری و غربال گری
5-تازه های تشخیص و مرحله بندی
6-تازه های درمان
7-یافته ای نوین ژن درمانی وسلول درمانی
8-چالش های اخلاقی در درمان و مطالعات سرطان
9-حفظ باروری
10-توانبخشی
11-ارتقا کیفیت زندگی

تاریخ برگزاری:
17و18 بهمن ماه 1398 
مکان : دانشگاه علوم پزشکی گراش 
وب سایت  : 
http://hamayesh.gerums.ac.ir/5agoc
جهت مشاهده پوستر اینجا را کلیک نماید.