كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اخبار اسلايدي
اطلاعیه
پیوند ها
جستجو
دسترسي ها
فرم ها
فوتر
لوگو
لینک های مفید
منو
هدر
ورود
اطلاعیه
هدایت و خط مشی گذاری نظام پیشنهادهای دانشگاه الویت های ارزیابی
الولیت های پژوهشی محیط زیست
الولیت های پژوهشی محیط زیست
چهارمین فراخون برنامه پزشک پژوهشگر
دومین همایش کشوری پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت
فراخوان مقالات پژوهشی فصلنامه امداد و نجات
دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره سراسری سرطان پستان، دومین کنگره ملی فراگیر در سرطان و دومین سمینار سارکوم
پنجمین کنگره بین المللی فناوری های نوین آزمایشگاهی
اولین کنگره بین المللی ریست پزشکی و اولین جشنواره ببن المللی زیست دارو
تغذیه از تحقیقات علوم پایه تا مداخلات بالینی
ارسال مجلات توسط اداره انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام پیوست
اطلاع تمامی اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان/ پژوهشگران
جهت اطلاع به هیأت علمی / پژوهشگران
اطلاعیه جهت ثبت طرح های تحقیقاتی و پایان نامه
چهارمین فراخون طرح تحقیقاتی اردیبهشت‌ماه ١٣٩6 (گرنت اصلی و محقق جوان)
در خصوص مجله بین المللی
تقویم برگزاری شورای پژوهشی دانشگاه 1396
تاریخ برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده پزشکی در شش ماهه اول سال 1396
دوره آموزشی مدیریت کسب و کارهای کوچک و متوسط با رویکرد شرکتهای نوظهور در مورخ 95/11/26 و ارسال فیش تا مورخ 95/11/23
پشتیبانی و حق التالیف مقالات مرکز تحقیقات متابولیک
1 2 3 4 5 6