اخبار
جايزه علمي استاد دكتر رضا ملك زاده در زمینه بیماریهای گوارش و کبد

1398/9/3 يكشنبه

مجمع خيران نخبه پرور فارس، با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،
از دانش آموختگان و دانشجويان برگزيده مقاطع مختلف دانشگاهي كه داراي اثرگذاري آموزشي ، پژوهشي ، درماني و كارآفريني در زمينه بيماري هاي گوارش و كبد.
 به جايزه علمي استاد دكتر رضا ملك زاده دعوت بعمل مي آورد.

جهت مشاهده پوستر اینجا را کلیک نماید.