اخبار
اعلام زمان آزمون جامع دوره پودمانی مدیریت عالی بهداشت عمومی (MPH) ویژه توانمندسازی پزشکان خانواده 11-08-1396
طبق ماده 21 (بيست و يك) "آئين نامه دوره پودماني مديريت عالي بهداشت عمومي (MPH) ويژه توانمندسازي پزشکان خانواده" (پيوست)، ارزشيابي نهائي (آزمون جامع پايان دوره) جهت دانشجوياني كه كليه واحدهاي درسي را بر اساس "برنامه آموزشي و ضوابط دوره دوره پودماني مديريت عالي بهداشت عمومي (MPH) ويژه توانمندسازي پزشکان خانواده" (پيوست) با موفقيت گذرانده و اكنون در مرحله انتخاب و يا انجام پايان نامه مي باشند، در روز پنجشنبه یازدهم آبان 1396 (11/08/1396) به صورت متمركز از سوي معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از محتوي تمام دروس دوره برگزار خواهد شد. لازم به ذكر است طبق ماده 25 (بيست وپنج) آئين نامه، شرط فراغت از تحصيل، قبولي در آزمون جامع پاياني به همراه كسب امتياز لازم از انجام پايان نامه بوده و گواهي پايان دوره به شرطي صادر و ارائه خواهد شد كه فرد در طول دوره تحصيل و حداقل 2 (دو) سال پس از فارغ التحصيلي به عنوان پزشك خانواده ادامه كار داده باشد.
خواهشمند است دستور فرمائيد به كليه دانشجويان (پزشکان خانواده) واجد شرایط مشغول به کار در محدوده جغرافیائی آن دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، که قبلا "دوره پودماني مديريت عالي بهداشت عمومي (MPH) ويژه توانمندسازي پزشکان خانواده" را در یکی از دانشگاههای علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني: تهران، ايران، شهيد بهشتي، خراسان رضوي (مشهد)، فارس (شيراز)، سيستان و بلوچستان (زاهدان)، هرمزگان (بندرعباس)، خوزستان (جندي شاپور اهواز)، گيلان (رشت)، اصفهان، گلستان (گرگان)، شاهرود، آذربايجان غربي (اروميه)، شهيد صدوقي يزد، كرمان، آذربايجان شرقي (تبريز)، مازندران (ساري)، رفسنجان، خراسان شمالي (بجنورد)، خراسان جنوبي (بيرجند) گذرانده اند،
ضمنا به اطلاع مي رساند وفق مجموعه اطلاعیه ها و مصوبات قبلی، منابع آزمون همان محتوي بسته هاي آموزشي (سی دی ها و فایل های پیوست در آنها) تدريس شده در"دوره پودماني مديريت عالي بهداشت عمومي (MPH) ويژه توانمندسازي پزشکان خانواده" مي باشند.