معاون پژوهشی مرکز
دکتر محمد علی زحل   
 
 سمت: رییس مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک
 
 مدرک تحصیلی: فوق تخصص ریه

 رشته تحصیلی: آسم و آلرژی

 پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه : mzohal@qums.ac.ir

تلفن تماس داخلی:7-33790620داخلی 5091


تلفن تماس مستقیم:982833360084

آدرس: قزوین، منطقه مینودر ، بیمارستان  ولایت، مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک