تماس با ما
  • آدرس پستی : قزوین، منطقه مینودر ، بیمارستان  ولایت، مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک

           شماره تماس: 8-33790620-028 داخلی 669

  •  تلفکس: 33360084-028

 
E-mail: mdrc46@yahoo.com       

          mdrc@qums.ac.ir