تماس با ما
آدرس پستی : قزوین، منطقه مینودر ، بیمارستان  ولایت، مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک             

       
                                   شماره تماس:
8-33790620-028 داخلی 5091

 
تلفکس: 33360084-028

 
E-mail: mdrc46@yahoo.com       

          mdrc@qums.ac.ir